#मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती#न्यायव समाज कल्याण विभाग#समाजकल्याण आयुक्त#

पुणे

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीयेस ३० मे पर्यंत मुदतवाढ

पुणे (वृत्तसेवा ): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता सन…

Read More »
Back to top button

You cannot copy content of this page