#पुणेजिल्हा रेशीम उत्पादन#शेती# शेतकरी#कृषीमंत्री महाराष्ट्रराज्य#

कृषी

रेशीम उत्पादनात पुण्यांची भरारी

पुणे ( वृत्तसेवा )  : जिल्ह्यात सन २०२२-२३ या वर्षात तुती लागवडीसाठी देण्यात आलेल्या २५० एकर लक्षांकापैकी २४१ एकर क्षेत्रावर…

Read More »
Back to top button

You cannot copy content of this page