# कृषी अनुदान# कृषी अधिक्षक पुणे# कृषी विभाग महाराष्ट्र# कृषी यांत्रिकीकरण

कृषी

बळीराजाच्या खात्यात ३४ कोटी ७७ लाखाचे अनुदान जमा

पुणे ( वृत्तसेवा ) : शेतकऱ्यांना कृषि अवजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण, कृषि यांत्रिकीकरण उप…

Read More »
Back to top button

You cannot copy content of this page