पुणे

कांदयाचा भाव मातीमोल … बॅन्काचा वसुलीसाठी तगादा

संजय बारहाते टाकळी हाजी : ( वृत्तसेवा ) शेतमालाचा बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाल्यामुळे शेती करणे म्हणजे जुगार खेळणे अशीच…

पुढे वाचा
Back to top button

You cannot copy content of this page